Phân Phối Năng Lực

Với các thành viên trong đội nhóm, Nef Digital xây dựng định biên và phát triển kỹ năng Team đội theo mức độ ưu tiên như sau:
SEO
81%
Contents
93%
Website
58%
Team Đội Nef Digital

Các thành viên trong Team đội của Nef Digital là sự kết hợp giữa những A/C nhiều năm điều hành doanh nghiệp. Các chuyên gia Digital Marketing và các bạn trẻ với đầy năng lượng, nhiệt huyết.

Kiến thức hữu ích

Các bài viết chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các cập nhật mới nhất về kỹ thuật SEO.